MANIFEST
PRETEKLI DOGODKI
Video prispevki
pOSLALI SO
E-OBVESTILA

  
  

 

 

Predaja  manifesta za odliČno javno Šolo ministru za Šolstvo in Šport dr. Igorju LukŠiČu

 

Delegacija civilne pobude "Kakšno šolo hočemo?" ki jo je vodila dr. Manca Košir, je predala Manifest za odlično javno šolo in na javnih debatah zbrano gradivo ministru dr. Igorju Lukšiču in snovalcem nove Bele knjige o izobraževanju.

 

Dogodek je bil v tiskovnem središču Ministrstva za šolstvo in šport 
(Ljubljana, Masarykova cesta 16) v sredo, 28. oktobra ob 10. uri.

 

Video prispevek:

 

Dr. Manca Košir je 19. maja letos sklicala javno tribuno z naslovom "Kakšno šolo hočemo?", ki  je bila v dvorani Ministrstva za šolstvo in šport Tribuna je bila namenjena artikulaciji različnih idej, vizij in zahtev za DRUGAČNO šolo.

Razpravljavci (dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Tamara Ditrich, dr. Igor Lukšič, dr. Urban Kordeš, dr. Janez Krek in Viljem Ščuka) so predstavili problematiko, predvsem pa izkušnje z drugačnimi pristopi in možnostmi izbire ter odprli prostor za širšo razpravo. Več kot 200 prisotnih učiteljev, ravnateljev, staršev in drugih zainteresiranih predstavnikov javnosti se je oglasilo s svojimi videnji in vizijo.

V treh nadaljevanjih javne tribune, ki jo je v sodelovanju s pobudniki organiziral Center za duhovno kulturo iz Ljubljane, so se po principu svetovne kavarne oblikovali predlogi prenove šolskega sistema, na podlagi katerih je bil sprejet Manifest za odlično javno šolo. Udeleženci so ustanovili odbor, zadolžen za stike z ministrstvom in za vključitev pobud iz manifesta v Belo knjigo o izobraževanju

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Barbaro Škarja: barbara.skarja@cdk.si.

Prosimo, razširite obvestilo po svojih mrežah, obveščajte javnost in spodbujajte skupno odločanje o šolanju naših otrok. Prihodnost družbe je doma v šolskih klopeh!

Pridružite se nam na predaji manifesta ministru dr. Igorju Lukšiču in bodite glas javnosti, ki ima državljansko pravico do obveščenosti o svojem jutri.

 

RAZGLAS ZA ODLIČNO JAVNO ŠOLO

 

ZAHTEVE

  1. Sodelovanje pri nastajanju Bele knjige. Civilna javnost hoče aktivno sodelovati pri nastajanju nove Bele knjige. Zato zahtevamo, da se dva predstavnika (predstavnik in namestnik predstavnika) civilne iniciative Kakšno šolo hočemo vključita v ekipo za novo Belo knjigo. V duhu participacije pa predlagamo, da se vključi tudi predstavnike zainteresirane javnosti (ravnatelje, starše, dijake.).
  2. Spremembe, ki nastajajo na Ministrstvu za šolstvo in šport glede šolskega programa, dobi pred sprejetjem v obravnavo Odbor za odlično javno šolo. Spremembe se uvajajo le v soglasju z njim.
  3. Državni zbor vabi predstavnike Odbora za odlično javno šolo na seje komisije za šolstvo, kjer imajo le-ti možnost izreka.
  4. Zahtevamo, da pilotni projekt "Brez megle v glavi", ki ga vodi dr. Ščuka in, ki v veliki meri udejanja zahteve Manifesta, dobi v obravnavo in potrditev Strokovni svet za splošno izobraževanje.
  5. Sodelovanje s fakultetami. V redno izobraževanje bodočih učiteljev ter stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev vključiti učitelje praktike, ki s svojimi izkušnjami, odličnim delom in neposrednim stikom s prakso pomenijo bogat vir uporabnega znanja.

 

Odbor za odlično javno šolo
dr. Manca Košir
Barbara Škarja
Primož Škoberne
Viljem Ščuka
Angelca Likovič
mag. Jožica Frigelj
Jasna Tara Martinjak
Meta Komar
Nataša Bučar Draksler
dr. Milan Hosta
Boštjan Resnik

Za spletno stran skrbi:

CDK, zavod za izobraževanje,
vzgojo, razvoj in kulturo

Ruska 13, Ljubljana  

e-pošta: pedagogi@cdk.si