Kdo smo?

Zavod CDK je nevladna in nepridobitna organizacija.

 

Opravlja dejavnost strokovnih nalog,

ki se nanašajo na pomoč ljudem pri osebni rasti in

zdravemu načinu življenja.

 

Posvečamo se vseživljenjski vzgoji in izobraževanju.

 

Poleg formalne in poklicne izobrazbe potrebuje sodobni človek

vse bolj tudi neformalno izobrazbo za potrebe današnjega časa:

  • za boljšo kulturo odnosov,
  • za razumevanje in ustrezno izražanje čustev,
  • za razvoj ustvarjalnih potencialov,
  • za boljše sodelovanje in večjo solidarnost,
  • za bolj ponotranjeno razumevanje sebe in sveta,
  • za vzgojo univerzalne etike in delovanje v skladu z njo,
  • za bolj pristen odnos do narave in njenih prebivalcev.
 

Duhovna kultura se začne,
ko stopimo čez meje
svojega sveta in 
razširimo svoja obzorja, 
ko globlje razumemo
sebe in druge.

Pravo znanje in razumevanje
je tisto, po katerem živimo.

Center za Duhovno Kulturo 

Zavod za
izobraževanje, vzgojo,
razvoj in kulturo

 

Ruska 13
1000 Ljubljana

GSM: 041 988 556
E-pošta: sci@cdk.si