Področja dejavnosti

  • Osnovno področje našega delovanja je zavest.
  • Inteligenca razuma se izraža skozi telo,
    modrost zavesti pa osvetljuje razum.
  • Zato je zavest v bistvu človeka,
    kultura zavedanja pa je temelj skladnega razvoja.


Odnosi in čustva

Odnosi so temelj vsake družbe - družinski odnosi,

odnosi med sosedi, prijateljski odnosi, službeni odnosi.

Ko se začnejo krhati odnosi, začne razpadati družba.

Kultura odnosov je temelj vsake družbe.

 

Psihosinteza

Človek je sinteza duševnih plasti, od podzavestnih,

zavestnih do nadzavestnih.

V povezanosti se oblikuje v polno, ozaveščeno in odgovorno bitje.

 

Duhovnost

Človek se zaveda svoje končnosti in zato išče večnost.

V njem je čut za presežno, za transcendenco.

Je na poti h globalni etiki in k razumevanju univerzalnosti življenja.

 

Telo in zdravje

Zdravje ni samo v telesnemu zdravju, marveč v biopolju,

ki obdaja vsako živo bitje.

Biopolje je univerzalno polje, vendar ima vsako bitje svoj

biopotencial, ki določa moč njegove vitalnosti in

spodbuja regenerativne procese v telesu.

 

Duhovna kultura se začne,
ko stopimo čez meje
svojega sveta in 
razširimo svoja obzorja, 
ko globlje razumemo
sebe in druge.

Pravo znanje in razumevanje
je tisto, po katerem živimo.

Center za Duhovno Kulturo 

Zavod za
izobraževanje, vzgojo,
razvoj in kulturo

 

Ruska 13
1000 Ljubljana

GSM: 041 988 556
E-pošta: sci@cdk.si