ARHIV O REVIJI NAROČILNICA PIŠITE NAM

 

 

VSEBINA

Mediacija ni meditacija

REŠITE SPORE Z MEDIACIJO!

MEDIACIJA je eden izmed zelo uspešnih in v svetu dokaj uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temeljijo na konstruktivni komunikaciji, strpnosti, poslušanju drugega, upoštevanju obojestranskih potreb in interesov ter iskanju skupne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani.

Gre za postopek, v katerem se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje je bistvo njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, želje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala obema stranema. Najpogostejši učinek mediacije je, da okrepi ali na novo vzpostavi odnos medsebojnega zaupanja in spoštovanja, če ne, pa vsaj pomaga, da se odnos zaključi na tak način, da je materialna in čustvena škoda čim manjša.

Primerna je za reševanje nesoglasij in sporov na številnih področjih. Omenil bom nekaj najpogostejših. Obstaja družinska mediacija, kjer se rešujejo spori med partnerjema, med starši in mladostniki, med sorojenci ali med več družinskimi člani hkrati. Imamo tudi gospodarsko mediacijo, kjer se rešujejo spori med poslovnimi subjekti ter delovnopravno mediacijo, ki pomaga reševati spore med delodajalci in zaposlenimi. Zelo je razširjena tudi šolska mediacija, kjer se predvsem rešujejo težave med dijaki in učenci (najpogosteje povezane z žalitvami in medvrstniškim nasiljem), lahko pa tudi težave med dijaki in profesorji oziroma učitelji in učenci.

Brane Krapež

Celoten članek lahko preberete v tiskani izdaji.