Če želite, da vas obveščamo o predavanjih, delavnicah, novostih na spletnih straneh, vas vabimo, da se prijavite na E-novice Šole čustvene inteligence


Šola čustvene inteligence
Zavod CDK
Ruska 13, Ljubljana
(01) 433 93 03
041 628 748
sci@cdk.si

 

Pot: Prva stran | Od čustvene inteligence do modrosti srca | Mnenja

Znane Slovenke in Slovenci o knjigi
Od čustvene inteligence do modrosti srca

 

 

 

Priznati moram, da mi pojem čustvena inteligenca ni bil posebno všeč. Po branju te knjige sem svoje pomisleke, lahko bi jim rekel celo predsodki, opustil.

Ti moji pomisleki izhajajo pač iz poznavanja razvoja umevanja človeka v zadnjih stoletjih, o čemer govori tudi ta knjiga. V zadnjih dveh stoletjih se je kar stopnjeval nekak kult razuma, vse je bilo podrejeno človekovemu razumu. V drugi polovici dvajsetega stoletja se je začel dogajati nekak "upor"proti takšnemu gledanju na človeka. Prišlo je do večjega zavedanja o pomenu človekovih čustev, in kot gobe po dežju so pričele vznikati najrazličnejše šole, gibanja, sekte., ki so pozivale k vrnitvi k čustvom. Ključni problem vseh teh gibanj je ob vsej upravičenosti pretirano izključujoča drža, nekak poziv k zatrtju razuma in nadvladi čustev. V svojem nepoznavanju sem tudi izraz čustvena inteligenca povezoval s takšno držo.

Branje knjige me je prepričalo, da pri čustveni inteligenci ne gre za to, da gre za pogled na človeka, ki je v svojem bistvu pravzaprav celosten, ki izhaja iz potrebe po skladnem delovanju čustev in razuma.

Knjiga ni monografija o čustveni inteligenci, na kar nas opozarjajo že avtorji sami. Je zbirka člankov, ki so jih avtorji zbrali in uredili v dokaj smiselno, zaključeno in pregledno celoto. Odlikuje jo lepa berljivost, jasen in klen jezik, kar še posebej cenim. Trdno sem prepričan, da se poslužujejo čudnih "strokovnih"formulacij, polnih tujk, predvsem strokovnjaki, ki bolj ali manj prepisujejo iz tuje literature in tega, o čemer pišejo, sami ne razumejo dovolj dobro. V lepem, preprostem in razumljivem jeziku lahko piše le nekdo, ki je kos vsebini, s katero se je spopadel. Članki posegajo na različna področja in nas s tem nevsiljivo povedejo do pomembnih vprašanj človekovega bivanja. Dotaknejo se različnih pomembnih vprašanj, od vzgoje, do spoznavanja samega sebe, osebne rasti in iskanje sreče.

Članki se teh pomembnih vprašanj dotaknejo na prav zanimiv način. O teh vsebinah bralcu ponudijo nekaj zanimivih pogledov in spoznanj, ravno pravšnjo mero, da ga ne navdajo z lažnim občutkom, kako je sedaj zvedel vse - ampak da spodbudijo njegovo radovednost, željo po tem, da svoje znanje poglobi, da išče naprej. Verjamem, da bo knjiga marsikoga iz mlačnosti, otopelosti, potisnila v vročico iskanja.

Druga pomembna značilnost, ki je naredila vtis name, je v tem, da knjiga ne ponuja nikakih poceni, hitrih receptov za pot do osebne sreče. Lepo nam pokaže, da ta pot je - a je naporna, zahteva polnost življenja, zahteva, da se v iskanje sreče poda kot celostno bitje, s svojim razumom, čustvo, s svojimi socialnimi vezmi in duhovnostjo. Na nevsiljiv način nam želi povedati, da se ta napor splača, da se je vredno potruditi.


Bogdan Žorž, psihoterapevt

 

     

 

Knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca ima posebno vrednost, saj je nastala v slovenskem prostoru in je plod skupine avtorjev, njihovega skupnega dela. Lahko rečemo, da gre za timsko delo, kar ni brez pomena, saj se morda prav zato bistveno razlikuje od množice prevedenih priročnikov za osebno rast, ki se nam na našem trgu v obilici ponujajo. Pri teh priročnikih je avtor navadno en sam in nam predstavlja sistem prepričanj in stališč, do katerih se je dokopal na podlagi lastnih izkušenj in spoznanj. Ta sistem, ki je njegov osebni, nam potem ponuja oziroma prodaja kot edini pravi tudi za vse druge ljudi. Pričujoča knjiga nima ambicij ponujati dokončnih odgovorov na vprašanja, ki nam jih zastavlja življenje. Pač pa nas nevsiljivo, preprosto in inteligentno usmerja v lastno iskanje in nam da vedeti, da se splača iti po poti modrosti srca.

Ob tem je - presenetljivo! - dobra sogovornica in svetovalka pri povsem konkretnih problemih, s katerimi se verjetno soočamo vsi, v partnerskih odnosih, pri vzgoji, med taščo in snaho ... Toplino, razumevanje in znanje išče vsak, ki se sooča z nekim problemom, pa ne najde in ne najde rešitve, ne pride do uvida. Če človeka, ki bi nam to lahko dal, takrat ni v naši bližini, potem lahko posežemo po tej knjigi. V njej namreč ne bomo našli pretiranega navdušenja in motiviranja ter pozitivizma za vsako ceno, pač pa nevsiljivo in nalezljivo radost nad življenjem, ki je bolj ali manj zahtevno, posuto z ovirami, a lépo. Mi pa smo tu: dovolj močni in pogumni, dovolj pametni in dovolj sposobni, da ga prenesemo in tudi poskočimo, kadar je treba.

Prepričana sem, da bo knjiga s svojo lepoto - tako notranjo (po vsebini) kot tudi zunanjo (po obliki) - našla svoje bralce in da bodo avtorji svoje poslanstvo - učenje življenjskih veščin - uspešno širili tudi na ta način.

Maja Korošak, odgovorna urednica Naše žene

 

     

 

Knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca je pomembna knjiga. Za tiste, ki so jo spisali, in za nas, ki jo beremo. Pisci člankov so se odločili za navidez skromno pisavo, ki ne tekmuje z znanstvenim diskurzom in ne poka od navajanja pomembnih referenc. Njihovi prispevki so preprosti, razumljivi, srčni. Prav taki, kot nas učijo, naj bi bili ljudje kot posamezniki in kot skupnost: delujoči iz sebe in v skladu s svojo dušo, védenjem in prepričanjem, dobri bralci knjige svojega življenja in tenkočutni poslušalci notranjega glasu. Čustveno odprti in pogumni, da povemo in pokažemo, kdo smo in kakšni smo, brez strahu, kaj si bodo mislili drugi. Jasno in glasno, da nas bodo drugi razumeli, saj naših misli pač ne znajo brati. Postajati sam sebi podoben, graditi pozitivno notranjo podobo o sebi, ne biti sramežljiv in plah ali pa nasilen in vsiljiv, je pot, za katero se je potrebno odločiti. In odločati vsak dan znova. Kajti za osebnostno rast si je treba prizadevati. In se učiti. Ta knjiga nam bo pomagala, da bomo postali prav to, za kar smo rojeni in poklicani, da smo. Kot pravi grafit simpatičnega gibanja Loesje: Bodi, kar si, ostalih je tako že preveč. 

dr. Manca Košir

 

     

 

Za poslano knjigo Od čustvene inteligence do modrosti srca se vam iskreno zahvaljujem. Prijetno ste me presenetili in razveselili. Sprejela sem jo kot dar, ki je namenjen ljudem v vzpodbudo in oporo, da bi laže krmarili po svoji poti življenja k cilju - biti boljši, biti srečnejši.

Ob prebiranju knjige se mi je vedno znova potrjevalo prepričanje, kako smo si ljudje v svojem bistvu podobni; v razgibanih in zapletenih širjavah čustvenega življenja se zgubljamo, iščemo, trpimo in se veselimo. Ključ do sreče je - spoznati samega sebe, se dojeti in sprejeti v svoji neponovljivi enkratnosti in celovitosti telesne, duševne in duhovne biti. Pot do ljubečega sprejemanja sebe in drugega je sicer dolga, vendar osrečujoča in najbolj zanesljivo vodi do srečnejšega sobivanja z drugimi, do miru in sreče - do modrosti srca.

Zelo mi je všeč način podajanja, ki je neposreden, zanimiv in slikovit ter vsakomur razumljiv. V obravnavanih temah sem večkrat podoživljala pogovore s stotinami bolnikov in bolnic z rakom, ki sem jih srečevala v 35. letih dela na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Kot psihoonkologinja sem jim v okviru individualnega in skupinskega dela pomagala iskati pot iz čustvene krize, razreševati življenjska vprašanja, odkrivati smisel življenja in trpljenja ter vzpostavljati pozitivno samopodobo in samozavest. Za mnoge je bila bolezen izziv, da so zmogli globlje pogledati vase, se iskreno lotiti osebne preobrazbe in kljub bolezni zaživeti bolj polno in srečno.

Knjige so na poti osebnostne rasti dragocen pripomoček. Tako je knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca zagotovo priporočljiva tudi za naše bolnike. Sedaj delujem v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in jo bom z veseljem predstavila v društvenem glasilu - reviji Okno.

Avtorjem knjige iz srca čestitam in jim želim še naprej uspešno delo v Šoli čustvene inteligence.

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
predsednica društva Onkoloških bolnikov Slovenije

 

     

 

Knjige sem bila vesela. Govori o življenju, o zelo preprostih vsakdanjih stvareh, ki pa so bistvene. Prav na to pa pogosto pozabljamo in segamo po čem "višjem", kar pa je izven nas. Knjiga je napisana tudi dovolj preprosto, kar je tudi zelo pomembno. Mislim, da jo bo marsikdo z veseljem vzel v roke, premislil o marsičem v svojem življenju in potem ponovno segel po njej. Upam, da bo ta knjiga ljudem pomagala živeti.

Knjiga me v marsičem spominja na moje "Čisto vsakdanje stvari", ki jih že deveto leto objavljam vsak teden, le da so moji prispevki zelo kratki. Pa je tudi čar v tej kratkosti.

dr. Metka Klevišar
ustanoviteljica društva Hospic

 

     

 

Končno knjiga o duhovni rasti in razvoju, ki jo lahko berem brez občutka, da mi hočejo oprati možgane! Pa še naša, slovenska povrhu!

Knjige, ki sem jih prebrala s področja bolj resne ali pa bolj popularne psihologije se po moje merijo že v metrih, saj sem jih svoj čas kar požirala. In takrat se mi je zdelo, da sem v vsaki našla delček sebe, in izbirala vedno nove in nove.

Potem pa je prišlo obdobje, ko sem knjigo odložila, če je na eni strani več kot enkrat pisalo: "Treba je. Morali bi." Kaj vem, zakaj. Nemara sem vmes našla sebe, oziroma dovolj ozavestila solidno pozitivno podobo o sebi, ki ni zbledela v meglo, če mi je ni pomagala osvetljevati okolica s svojimi odzivi, ampak je kar ostala in žarela, iz mojega jedra navzven. In zavedla sem se, da slika iz neštetih ogledal, ki je prej pomagala sestavljati mojo podobo, zbledi v navaden privid v primerjavi s tem notranjim žarenjem. Ni mi bila več pomembna. Glasove mojih zunanjih učiteljev je nadomestil Notranji Glas s svojo jasno in nedvoumno avtoriteto, in samo nanj sem se lahko zanesla. Takrat sem opazila, da ne morem več brati knjig z nasveti, kako je treba živeti.

No, pa sem vseeno vzela v roke knjigo številnih avtorjev "Od čustvene inteligence do modrosti srca", saj so mi jo tako prijazno poslali ravno za božič. "Saj bom prenehala, če mi bo uprlo!" Pa sem kar obsedela, in z zanimanjem listala dalje. Opazila sem, da knjiga nima sistema, ki bi ga hotela vsiliti bralcu. Tudi sama vedno stremim za tem, da temeljijo moje knjige na nekakšnem logičnem ogrodju, ki naj bi pomagal bralcu strukturirati del njegove psihe in s tem nekako terapevtsko delovati. V tej knjigi pa ni tako, ali pa je sistem zadaj tako podoben mojemu, da me ne moti in je s tem neopazen. Gre za zbirko nekakšnih črtic raznih avtorjev, ki osvetljujejo dogajanje v osebi, ki se trudi osebnostno in duhovno zrasti in preseči svoje primanjkljaje iz preteklosti. Žal mi je bilo, da črtice ali poglavja niso podpisana, saj bi mi bilo zanimivo uzreti jih v širši celoti. Po drugi strani pa se spomnim obdobij v svojem življenju, ko bi kaj takega lahko napisala prav jaz. Morda gre za stopnice na poti, ali za fasete istega dragulja. Za prebliske duševnosti, ki se oblikuje in se brusi v svojem trpljenju.

Kakorkoli, knjigo sem uvrstila na seznam terapevtskih knjig, ki jih pri delu v moji skupini obravnavamo pri tako imenovani biblioterapiji, zdravljenju s knjigami. Nekaterim bodo v njej videli samo prebliske in utrinke s poti, drugi se bodo posvetili učenju sistema, ki je za njimi, tretji bodo potrebovali samo potrditev, da doživljajo enake stvari, kot drugi "iskalci". Pa tudi, če bo samo polepšala nekaj uric, je vredna branja. Zato ker je iskren izraz doživljanja "pravih iskalcev" na poti spoznanja.

Čestitam avtorjem!

dr. Sanja Rozman

 

     

 

Prva stran

NOVO!